Tuesday, 20 April 2010

PRODUCT DESIGN - 4 ELEMENTS

Zestaw kremów do ciała, każdy dla innej osobowości, a więc, SATSUMA dla Flegmatyka, WITAMINA E dla Melancholika, Sangwinik - LUZULA, LAWENDA dla Choleryka.


A set of body creams, each for a different personality, so... the phlegmatic Satsuma, VITAMIN E for Melancholic, sanguine - Luzula, lavender for the choleric.