Wednesday, 19 May 2010

Festival of Dialogue of Four Cultures
Projekt na opracowanie graficzne Festiwalu Dialogu Czterech Kultur organizowany w Łodzi. W zestawie projekt logotypu (oraz inne propozycje) wizytówka, koperta, strona www, plakat, afisz, folder informacyjny.

The graphic project of a  Festival of Dialogue of Four Cultures organized in Lodz . Includes logo, business card, envelope, letter, website, poster, information folder.